เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
 

พระพิฆเนศพระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จ จะเห็นได้ว่ามีการบูชาเทะองค์ต่างๆ อยู่มากมาย ซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน โดยมีหลักฐานการค้นพบองค์เทวรูปบูชาพระพิฆเณศที่เก่าแก่ในสมัยที่ขอมเรืองอำนาจในดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นต้นว่าองค์เทวรูปบูชานั้นสลักจากหิน ค้นพบทางแถบจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งคนไทยได้ให้ความนับถือ เพราะเชื่อว่าเป็นเทพที่ประทานพรได้มากมาย ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ช่วยขจัดปัญหาและอุปสรรคมากมายสามารถปลอดปล่อยทุกต่างๆให้หลุดพ้นไปได้  ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกศาสตร์สรรพสิ่งหรือเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง